Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oferujemy konsultacje, ekspertyzy i wsparcie w przetwarzaniu organizmów wodnych (ryby, skorupiaki i bezkręgowce) dotyczące obecnie prowadzonej działalności oraz podczas opracowania nowych produktów. Zajmujemy się innowacyjnymi metodami w przetwarzaniu organizmów wodnych. Nasze pomysły skupiają się na pełnym wykorzystaniu właściwości technologicznych białek, lipidów, enzymów i surowców ubocznych (części stałe, ścieki, przyłów). Opracowujemy pro-ekologiczne technologie tradycyjnych i nowych produktów funkcjonalnych/pro-zdrowotnych. Stawiamy na automatyzację i umaszynowienie zakładów, aby spełniały wymagania strategii Gospodarka 4.0.


Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i wspieramy zdobywanie projektów inwestycyjnych. Prowadzimy usługi analityczne, wspieramy wiedzą i doświadczeniem eksperckim. Wykonujemy analizę danych własnych i literaturowych, wspieramy przy promocji.

Gotowe technologie:
 • Technologie wysokiej wydajności marynowania, solenia i wędzenia ryb (know-how);
 • Nowe rodzaje marynat zimnych-dojrzewających z ryb nieśledziowatych (Patent, know-how);
 • Technologia wielokrotnego wykorzystania kąpieli marynującej bez użycia ultra- i nano-filtracji (Patent + know-how);
 • Technologia bezodpadowa produkcji marynat zimnych w sosach (know-how); 
 • Inteligentne opakowanie z sensorem wskazującym przydatność do spożycia marynat w zalewie octowej (Patent);
 • Nowy rodzaj opakowania dla marynat rybnych i nowa metoda podawania konsumentowi (know-how);
 • Poprawa właściwości technologicznych wybranych surowców rybnych za pomocą mrożenia, enzymów itd. (Patent + know-how),
 • Sposób na zmniejszanie ilości ścieków i jego ładunku biologicznego w przemyśle rybnym i innych branżach (know-how);
 • Odzyskiwanie cennych związków z surowców ubocznych (białka, lipidy, hydrolizaty, barwniki, enzymy) (know-how);
 • Sposób wytwarzania mięsa/surimi o jasnej barwie z ryb śledziowatych, metody zgodne z GRAS/FDA (bez dodatków) (know-how);
 • Pozyskiwanie barwników karoteinowych z organizmów wodnych dla celów spożywczych, kosmetycznych i medycznych; stabilizacja barwnika, intensyfikacja barwy (know-how);
 • Pozyskiwanie naturalnych enzymów trawiennych z wnętrzności ryb o obniżonej zawartości hemoglobiny (preparaty bezbarwne), metody zgodne z GRAS/FDA (know-how);
 • Technologia marynowania śledzia o niskiej jakości technologicznej, oraz śledzia złowionego w sezonie żerowania (Patenty + know-how)