Doświadczenie akademickie


Funkcje organizacyjne:
 • Członek wydziałowej grupy ds.: Strategii dyscypliny naukowej, Promocji dyscypliny TŻiŻ 2020-2024.
 • Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu, 2020-2024.
 • Opiekun roku studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 2011-2016, 2020-2024.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, od marca 2017.
 • Wykład inauguracyjny „Proteazy z surowców ubocznych przemysłu rybnego” rozpoczynający rok akademicki 2017/2018, wykonany na zaproszenie Dziekana WNoZiR, 04.11.2017.
 • Członek komisji bloku technologia żywności podczas etapu okręgowego XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Pyrzyce, 22 kwietnia 2016, nr powołania SDS-11/1303/2016.
 • Współzałożyciel i współopiekun Studenckiego Koła Naukowego Technologii Rybnej i Enzymów - FishBioTech, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, od 2012.
 • Webmaster strony internetowej: Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 2010-2015, PTTŻ oddział Szczecin 2016-obecnie


Recenzje prac doktorskich:
 • Recenzent pracy doktorskiej autorstwa Maria Helbo Laub-Ekgreen, pt.: ”Optimization of pickled herring production - approaches for process and quality control” w National Food Institute, Technical University of Denmark, Lyngby, 13 września 2018, promotor: Prof. Flemming Jessen.
 • Recenzent pracy doktorskiej autorstwa Agnieszki Leszczuk-Piankowskiej pt. „Ocena wpływu wybranych czynników techniczno-technologicznych na parametry procesu cieplnej sterylizacji konserw rybnych” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Bykowskiego w Uniwersytecie Morskim w Gdynii.


Promocja doktoratów:
 • Patryk Kamiński, 2023
 • Tomasz Sawicki, 2022


Recenzje projektów naukowych:
 • Recenzent projektów: Baltic Research Programme, Post Doc dla State Education Development Agency (SEDA) of Latvia, 2020-2021
 • Recenzent projektów badań podoktoranckich dla Państwowej Agencji Rozwoju Edukacji (SEDA) Republiki Łotewskiej, 2020
 • Recenzent projektów w konkursie Awarding Grants for Innovative Projects dla Ministerstwa Nauki w Czarnogórze
 • Recenzent projektów naukowych oraz ekspert w kontroli projektów, od 2014 dla: NCBiR w programach: PBS, BIOSTRATEG, POIG, LIDER, POIG szybka ścieżka, POIR, Nutritech jako Panel ekspert oraz Ekspert wiodący.


Udział w organizacjach:
 • Członek oraz przedstawiciel uczelni ZUT w "Klaster Westpomeranian Greenfield", 2023 – obecnie
 • Członek Komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oddział Szczeciński na lata 2021 – 2024
 • Delegat na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oddział Szczeciński na lata 2017 – 2021
 • Członek Institute of Food Technologists (id no. 01039573), Chicago, USA, od 2016 - obecnie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Warszawa, od 2013 - obecnie.


Członek w zespołach redakcyjnych czasopism i recenzent:
 • Guest Editor of Special Issue “Effects of Processing on Food Composition, Nutritional Value and Sensory Quality - 2nd Edition” in Applied Science journal (IF = 2.838, MEiN = 100), 2023 -.
 • Review Editor in Frontiers in Sustainable Food Systems, IF = 5.005, czasopismo na liście ministerialnej, 2023 – obecnie
 • Review Editor in Frontiers in Food Science and Technology, Specialty Section: Food Biotechnology, 2023 - obecnie.
 • Guest Editor of Special Issue “Effects of Processing on Food Composition, Nutritional Value and Sensory Quality” in Applied Science journal (IF = 2.838, MEiN = 100), 2022-2023.
 • Editorial Board Member, Review Editor od 2013: International Journal of Nutrition and Food Science, Science Publishing Group (USA).
 • Handling Editor od 2013: Journal of Coastal Development, OMICS Group.
 • Advisory Board Reviewer 2015 - 2016: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences.


 • Recenzent ponad 100 prac dla ponad 30 czasopism: 

  Acta Ichthyologica at Piscatoria
  Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  Agronomy Research
  Apply Science
  Biosensors Journal
  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
  Fishes
  Food and Bioprocess Technology
  Food Chemistry
  Foods
  Food Science and Technology
  Food Science and Technology International
  Innovative Food Science & Emerging Technologies
  International Journal of Food Engineering
  International Journal of Food Science & Technology
  International Journal of Nutrition and Food Science
  Journal of Aquatic Food Product Technology
  Journal of Food Process Engineering
  Journal of Food Processing and Preservation
  Journal of Food Science
  Journal of Food Quality
  Journal of Marine Science and Engineering
  Journal of Nutritional Health & Food Science
  Journal of the Science of Food and Agriculture
  LWT - Food Science and Technology
  Meat Science
  Membrane Water Treatment, An International Journal
  Molecules
  Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  PLOS One,
  Polish Journal of Food and Nutrition Sciences