Staże naukowe:
 • Staż dydaktyczny Erasmus+, University Dunarea de Jos din Galati, Romania, 7-11.10.2019
 • Staż naukowy w zakładzie produkującym marynaty śledziowe, grudzień 2013, Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Artykułów Spożywczych “ZGODA” sp. z o.o., Stary Borek koło Kołobrzegu. Staż zorganizowany we własnym zakresie.
 • Staż naukowy w zakładzie przetwórstwa surimi, Dział Jakości i Kontroli oraz Dział Badań i Rozwoju, wrzesień - listopad 2011, Lucky Union Foods Euro, Poland. Pobyt stażowy został zrealizowany w ramach projektu „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Opiekun trzymiesięcznego stażu pracownika Działu Badań i Rozwoju z zakładu przetwórstwa surimi Lucky Union Foods Euro, Poland, 2011.
 • Tygodniowe szkolenie z metody oznaczania aminokwasów w produktach rybnych przy użyciu analizatora aminokwasów. Politechnika Łódzka, 12-16 grudnia 2002, Łódź.


Kursy i szkolenia:
 • Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018, certyfikat TÜV SÜD Polska
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, 8-10 listopada 2023, certyfikat TÜV SÜD Polska
 • Kierownictwo w laboratorium wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018, 8-10 grudnia 2023, certyfikat TÜV SÜD Polska
 • Zarządzanie wymaganiami zgodnie z IREB CPRE Foundation, 3-5 listopada 2023, Centrum Szkoleniowe POTĘGA BALANSU Karolina Zmitrowicz.
 • Racjonalne wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi dla kadry akademickiej, 11-07-2023, szkolenie w ramach projektu Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarzutów, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 • Szkolenie dla wnioskodawców: Jak przygotować dobry wniosek?, 18 maja 2023, Narodowe Centrum Nauki, webinarium.
 • Szkolenie dla wnioskodawców: Rozliczanie projektów - raporty końcowe, 17 maja 2023, Narodowe Centrum Nauki, webinarium.
 • Szkolenie dla wnioskodawców: Procedura oceny wniosku, 16 maja 2023, Narodowe Centrum Nauki, webinarium.
 • Wniosek do Horyzontu Europa - część administracyjna (A), Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 30 marca 2023, Szczecin.
 • Review Editor Onboarding Webinar dla Frontiers in Food Science and Technology Review Editors, 27 marca 2023.
 • Warsztaty analityczne ze spektrometrii atomowej, MS SPEKTRUM, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 9 marca 2023.
 • Postęp w analityce żywności․ Dzień 1․ - Sensoryka, webinarium eFORUM, 8 marca 2023.
 • Plan Zarządzania Danymi w projektach Horyzontu Europa, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 9 luty 2023, Szczecin.
 • Szkolenie świadomościowe dla kadry akademickiej - uwrażliwienie osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na tematykę niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji społecznych i dydaktycznych w zakresie wykonywanych obowiązków. W ramach projektu Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarzutów (POWR.03.05.00-00-A050/19-00). 30-01-2023.
 • Budżet projektu w Horyzoncie Europa, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 1 grudnia 2022, Szczecin.
 • Dodatki do żywności i technologie, webinarium eFORUM Prawa żywnościowego, 22 - 23.11.2022.
 • Advances in spray drying of pharmaceuticals, BUCHI online seminar, 26-10-2022.
 • Wniosek do Horyzontu Europa krok po kroku, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 18 listopada 2022, Szczecin.
 • Warsztaty praktyczne - aktywacja, dostęp oraz wykorzystanie platformy samodzielnej nauki języka angielskiego eTutor.pl, 06.07.2022, ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość POWR.03.05.00-00.Z205/18.
 • Skuteczna homogenizacja pod próżnią w formulacji laboratoryjnej, IKA Poland webinarium, 11 maja 2022.
 • Sensoryczna jakość żywności, eFORUM FoodFakty, 28 Kwietnia 2022.
 • Optymalizacja destylacji na wyparkach obrotowych, BUCHI webinar, 14 kwietnia 2022.
 • Znaczenie nadzoru nad jakością wody w przemyśle rozlewniczym, browarnianym, napojowym, eFORUM FoodFakty, 7 kwietnia 2022.
 • EIT FOOD. Nowe trendy a przyszłość żywności, organizator NCBR/BSP, 6 kwietnia 2022.
 • Statistical Thinking for Industrial Problem Solving, Wiley GoTo Webinar, 30 March 2022.
 • Rozwój kompetencji miękkich, zrealizowane w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet, 7-8 lutego 2022. 
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i biznesowych w przemyśle spożywczym, eFORUM FoodFakty, 27 Stycznia 2022.
 • Giving Lectures in English - Specjalistyczne szkolenie metodyczne dla nauczycieli akademickich, ZUT, 17-21 maja 2021
 • Szkolenie z technik e-learningu, w tym podstaw projektowania treści zajęć (dla nauczycieli), ZUT, Webinaria: 11.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021, 01.06.2021, 08.06.2021
 • Chromatography Flash and HPLC Prep Masterclass, Webinaria: (i) Basic Principles, (ii) Consumables and Sample Loading,  dr Birke Götz, BÜCHI Labortechnik Webinar, 24 luty, 26 maj 2021
 • Efekty uczenia się w programie studiów, Webinarium, Prof. Marek Frankowicz, Kraków, ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet, 27 kwietnia 2021
 • Tworzenie prezentacji i materiałów do zajęć dostępnych cyfrowo zgodnie z WCAG 2.1, ZUT, Webinarium, 29 września 2020.
 • Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo oraz redagowania dostępnych stron internetowych zgodnie z WCAG 2.1, ZUT, Webinarium, 28 września 2020.
 • „Jak przeprowadzić przegląd literatury z Web of Science”, Webinarium Clarivate, 21 lipca 2020.
 • „Wszystko co musicie wiedzieć o poszukiwaniu partnerów do projektów”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 16 czerwca 2020, Szczecin.
 • "Dobre kolory? Tylko przy właściwym oświetleniu!" 28 kwietnia; "Właściwe kolory wygrywają. Jesteś na nie gotowy?" - 7 maja 2020; Konica Minolta Sensing, Webinaria.
 • "Ekstrakcja tłuszczu – jak radzić sobie z jej wyzwaniami" - 28 kwietnia 2020; „Praktyczne aspekty oznaczania azotu i białka w oparciu o metodę Kjeldahl’a” - 12 maja 2020; BUCHI Labortechnik AG, Webinaria.
 • "Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 30 listopada 2018, Szczecin.
 • "Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności",  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 28 marca 2017, Szczecin.
 • "Skok po innowacyjność: biznes + nauka", Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 27 października 2016.
 • Szkolenie e-learningowe pt. „Korupcja w administracji publicznej”, 2016, Centralne Biuro Antykorupcyjne, nr certyfikatu P-00098/2016/00001538224.
 • "Jak budować widoczność i cytowalność swojego dorobku naukowego", RCITT, 22 kwietnia 2016
 • Giełda kooperacyjna, „Skok po innowacyjność: biznes + nauka = fundusze UE dla Twojej Firmy”, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: indywidualne konsultacje przedsiębiorców z naukowcami, 13 października 2015, Koszalin.
 • „Design Thinking dla naukowców” Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 22 czerwca 2015, Szczecin.
 • "EURAXESS - narzędzie, z którego warto skorzystać. Horyzont 2020 - założenia i pierwsze konkursy." Centrum Transferu Technologii Morskich, 3 grudnia 2013, Szczecin.
 •  "Public Relations w nauce", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 13 listopada 2013, Szczecin.
 • „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 17 września 2013, Szczecin.
 • Seminarium pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce - znajdź swój fundusz na badania lub staż”, RCITT 16-04-2013
 •  "Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności", Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 4-8 luty 2013, Gdańsk + 22-26 kwietnia 2013, Mrągowo/Olsztyn.
 • "Inwestycje w nowe technologie - komercjalizacja wyników badań B+R", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 13 listopada 2012, Szzcecin.
 • Sympozjum „Protein Electrophoresis”, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25 października 2012, Poznań.
 • „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu” pt: Zasady wdrażania nowych technologii”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 5-7 września 2011, Szczecin.
 • „Patent na komercjalizację! Patent na wiedze w zakresie komercjalizacji prac badawczo – rozwojowych. Temat modułu: Technologia żywności”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 26-27 luty 2009, Szczecin.
 • Tygodniowe szkolenie w oznaczaniu aminokwasów w produktach rybnych przy użyciu analizatora aminokwasów. Politechnika Łódzka, 12-16 grudnia 2002, Łódź.