1. Szymczak M., Kamiński P., Shen C.,  Mataka K.E., Jaczynski J. 2023. Process scale-up for the application of fish protein isolate obtained from processing co-products by isoelectric solubilization/precipitation, under review
 2. Erola, N. D., Caklıc S., Szymczak M., Shena C., Mataka K. E., Jaczynski J. 2023. Fat reduction in deep-fried surimi. under review
 3. Erola, N. D., Caklıc S., Szymczak M., Shena C., Mataka K. E., Jaczynski J. 2023. Nutrification and fat reduction of deep-fried protein isolates, Food Chemistry, 437, 137833, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137833, MEiN = 200, IF = 9.231
 4. Kamiński P., Szymczak M., Szymczak B. 2023. Application of a crude digestive protease preparation to improve ripening of marinades from herring of low technological quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, MEiN = 100, IF = 4.125, po pozytywnej recenzji
 5. Szymczak M. 2023. Biotechnologia enzymatyczna w przetwórstwie rybnym. IX Konferencja Naukowa ENZYMOS, „Enzymy w nauce i przemyśle”, Redakcja: I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ISBN 978-83-67670-16-6, str. 13-14.
 6. Szymczak M., Kamiński P., Turło M., Bucholska J., Mogut D., Minkiewicz P., Mizielińska M., Stobińska M, 2023. Effect of marinating temperature of Atlantic herring on meat ripening, peptides fractions proportion and antioxidant activity of meat and brine.  Applied Sciences, 13, 7225, MEiN = 100, IF = 2.838.
 7. Kamiński P., Szymczak M., Szymczak B. 2022. The effect of previous storage condition on the diffusion and contribution of digestive proteases in the ripening of marinated Baltic herring (Clupea harengus). LWT – Food Science and Technology, 165, 113723. MEiN = 100, IF = 6.056.
 8. Kamiński P., Szymczak M., Szymczak B. 2022. Effects of primary processing and pre-salting of Baltic herring on contribution of digestive proteases in marinating process. Applied Sciences, 12, 21, 10877. MEiN = 100, IF = 2.838.
 9. Felisiak K., Szymczak M. 2021. Use of rapid capillary zone electrophoresis to determine amino acids Indicators of herring ripening during salting. Foods, 10(11), 2518, https://doi.org/10.3390/foods10112518 MNISW=100, IF= 4.350
 10. Dmytrów I., Szymczak M., Szkolnicka K., Kamiński P. 2021. Development of functional acid curd cheese (tvarog) with antioxidant activity containing astaxanthin from shrimp shells - Preliminary experiment. Foods, 10(4), 895, https://doi.org/10.3390/foods10040895 MNISW=100, IF= 4.092
 11. Strzelczak A., Balejko J., Szymczak M., Witczak A. 2021. Effect of protein denaturation temperature on rheological properties of Baltic herring (Clupea harengus membras) muscle tissue. Foods, 10, 829. https://doi.org/10.3390/foods10040829. MNISW=100, IF= 4.092
 12. Szymczak M., Kamiński P., Felisiak K., Szymczak B., Dmytrów I., Sawicki T. 2020. Effect of constant and fluctuating temperatures during frozen storage on quality of marinated fillets from Atlantic and Baltic herrings (Clupea harengus). LWT – Food Science and technology, 133, 109961. MNISW=100, IF= 4.006
 13. Szymczak B., Szymczak M., Trafiałek J. 2020. Prevalence of Listeria species and L. monocytogenes in ready-to-eat foods in the West Pomeranian region of Poland: Correlations between the contamination level, serogroups, ingredients, and producers. Food Microbiology, https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103532, MNISW=140, IF= 4.09
 14. Sawicki T., Juszczak M., Szymczak M. 2019. Ichtiology and economic importance of Baltic herring in polish fish industry. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Series Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 348(49)1, 131–144, MNISW=40
 15. Juszczak M., Sawicki T., Szymczak M., Kamiński P. 2019. Ichtiology, breeding and economic importance of rainbow trout in Poland. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Series Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 351(52)4, 13-24, MNISW=40
 16. Felisiak K., Szymczak M., Kołakowski E. 2019. Identification of non-protein nitrogen compounds separated by CZE without derivatization from TCA extract from salted herring meat. Journal of Food Composition and Analysis, https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.01.010, MNISW=100, IF= 2.752
 17. Szymczak M., Felisiak K., Tokarczyk G., Szymczak B. 2019. The reuse of brine to enhance the ripening of marine and freshwater fish resistant to marinating. International Journal of Food Science & Technology, https://doi.org/10.1111/ijfs.14034. MNISW=70, IF=2.383
 18. Szymczak M., Felisiak K., Tokarczyk G. 2018. Technologia marynowania ryb - dzisiaj i jutro. Magazyn Przemysłu Rybnego, 6, 126, 32-34. MNISW=5
 19. Szymczak M., Felisiak K., Szymczak B. 2018. Characteristics of herring marinated in reused brines after microfiltration. Journal of Food Science and Technology - Mysore, 55(11), 4395-4405, https://doi.org/10.1007/s13197-018-3343-3. MNISW=35, IF=1.797
 20. Felisiak K. and Szymczak M. 2018. Autodigestion and peptidases activity in low quality Baltic sprat (Sprattus sprattus balticus Schneider, 1908), Journal of Aquatic Food Product Technology, 27, 5, 619-626. MNISW=20, IF= 0.707.
 21. Brodalka P., Felisiak K., Szymczak M. 2018. Hydrolizaty białkowe jako źródło biologicznie aktywnych peptydów – otrzymywanie i zastosowanie w przemyśle spożywczym. Kosmos - Problemy Nauk Przyrodniczych, 67, 4, 889-894. MNISW=12
 22. Szymczak M., Dominiczak A., Szymczak B. 2017. Metoda pH-shift. Odzyskiwanie białka z rybnych surowców ubocznych. Przemysł Spożywczy, 10, 24-27. MNISW=12


 23. Szymczak M. 2017. Recovery of cathepsins from marinating brine waste, International Journal of Food Science & Technology, 52, 1, 154-160, DOI: 10.1111/ijfs.13273. IF=2.383, MNiSW=25
 24. Szymczak M. 2017. Effect of technological factors on the activity and losses of cathepsins B, D and L during marinating of Atlantic and Baltic herrings, Journal of the Science of Food and Agriculture97(5):1488-1496. IF=2.379, MNiSW=35
 25. Szymczak M. 2016. Distribution of cathepsin D activity between lysosomes and a soluble fraction of marinating brine. Journal of Food Science, 81(8), E1966-E1970. IF=1.815, MNiSW=30
 26. Szymczak M., Szymczak B. 2016. Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie. Przemysł Spożywczy, 70(9), 39-42. MNISW=12
 27. Szymczak M., Lepczyński A. 2016. Occurrence of aspartyl proteases in brine after herring marinatingFood Chemistry, 194, 470–475. MNISW=40, IF=3.399
 28. Krzywiński T., Wianecki M., Tokarczyk G., Felisiak K., Szymczak M. 2016. Wpływ dodatku mięsa z płoci na jakość i trwałość przekąsek mączno-rybnych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(104), 101-116. MNISW=12
 29. Szymczak M., Kołakowski E. 2016. Total volatile basic nitrogen in meat and brine during marinating of herring. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(3), 373-387. MNISW=20, IF=0.478
 30. Szymczak M., Kołakowski E., Felisiak K. 2015. Effect of addition of different acetic acid concentrations on the quality of marinated herring. Journal of Aquatic Food Product Technology, 24(6), 566-581. MNISW=20, IF=0.688
 31. Szymczak B., Szymczak M., Sawicki W., Dąbrowski E. 2014. The effect of anthropopression on the presence of L. monocytogenes in soil, fruits and vegetables. Folia Microbiologica, 59(1), 23-29. MNISW=15, IF=0.791
 32. Szymczak M., Tokarczyk G. 2013. The effect of smoking of Lake Whitefish (Coregonus clupeaformis) of low quality and low suitability for technological processing on its sensory properties. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2(35):106-112. MNISW=4
 33. Szymczak M., Szymczak B., Koronkiewicz A., Felisiak K., Bednarek M. 2013. Effect of cover brine type on the quality of meat from herring marinades. Journal of Food Science, 78(4), 619-625. MNISW=35, IF= 1.658.
 34. Szymczak M., Kołakowski E. 2012. Losses of nitrogen fractions from herring to brine during marinating. Food Chemistry, 132(1), 237-243. MNISW=45, IF= 3.655
 35. Szymczak M., Kołakowski E., Felisiak K. 2012. Influence of salt concentration on properties of marinated meat from fresh and frozen herring (Clupea harengus L.). International Journal of Food Science and Technology, 47(2), 282–289. MNISW=27, IF= 1.259
 36. Tokarczyk G., Szymczak B., Szymczak M., Domiszewski Z. 2011. Zmiany wybranych wskaźników chemicznych i mikrobiologicznych w procesie ciepłego wędzenia rozmrożonej siei (Coregonis clupeaformis). Żywność. Jakość. Nauka. Technologia, 5(78), 119-131. MNISW=15, IF= 0.155
 37. Szymczak M. 2011. Comparison of physicochemical and sensory changes in fresh and frozen herring (Clupea harrengus L.) during marinating. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91: 68-74. MNISW=32, IF= 1.436
 38. Tokarczyk G., Kołakowski E., Bednarczyk B., Szymczak M., Przybylska S., Waliłko A., Lament K., Krzywiński T., Bienkiewicz G. 2010: Wpływ mrożenia na proces dojrzewania odgłowionego i patroszonego śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc. Zootech., 278 (14), 81-106. MNISW=6
 39. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., Stypko K., Krzywiński T., 2009. Wpływ stężenia soli na proces marynowania świeżego śledzia bałtyckiego. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 274(12), 63-74. MNISW=6
 40. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., 2009. Dynamika procesu marynowania mięsa rozmrożonych śledzi bałtyckich i atlantyckich. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 272(11): 83-94. MNISW=6
 41. Szymczak M., Mierzwa M., Klimczak E., Kazimierczak A., 2008. Wpływ składu kąpieli na proces dojrzewania półproduktu marynat ze śledzia bałtyckiego (Clupea harengus L.). Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 5(260): 75-88. MNISW=4
 42. Iwanski R., Wianecki M., Mierzwa M., Szymczak M., Zieliński K., Stanisz P., Klinkosz D., Kłosowska E., Księżak E., Tubacka M. 2008. Wpływ temperatury przechowywania na teksturę i strukturę pieczywaFolia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 6 (262): 37-48. MNISW=4