Książki i rozdziały


  1. Szymczak M., Trafiałek J. 2023. Editors in: Effects of Processing on Food Composition, Nutritional Value and Sensory Quality, in press
  2. Szymczak M. 2023. Wstępne przetwórstwo ryb. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, e-podręcznik dla szkół zawodowych i szkolnictwa wyższego dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEN) https://zpe.gov.pl/b/wstepne-przetworstwo-ryb/P1ENOojmO
  3. Szymczak M. and Topuz O. 2018. Editors in: Acetic Acids: Advances in Research and Applications, NOVA Science Publishers Inc., New York, ISBN: 978-1-53613-550-3. MNISW=20
  4. Szymczak M., Kołakowski E., Szymczak B. 2018. The effect of acetic acid concentration on the process of salting and marinating of fresh Baltic herring, In: Acetic Acids: Advances in Research and Applications (eds. Szymczak M. and Topuz O). NOVA Science Publishers Inc., New York, ISBN: 978-1-53613-550-3, chapter 5: 141-158. MNISW=5
  5. Marinating and salting of herring, nitrogen compounds' changes in meat and brine, In: Processing and Impact on Active Components in Food (ed. Preedy V.), Szymczak M., Tokarczyk G., Felisiak K., Academic Press, USA, Elsevier (http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-404699-3.00053-6), chapter 53:439-445, 2015.


obrazek


Hardcover: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=64461<span>
</span>E-book: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=64462