1. Szymczak M., Żochowska-Kujawska A. 2023. Prowadzenie panelu dyskusyjnego (Joanna Trafiałek, Andrzej Gantner, Mariusz Mierzwa) nt. Bezpieczeństwo Żywności podczas konferencji Zachodniopomorski Festiwal Smaków (Westpomeranian Greenfield), Łobez 15-16.09.2023. https://festiwalsmakow2023.com/#konferencja
 2. Szymczak M. 2023. Biotechnologia enzymatyczna w przetwórstwie ryb. IX Konferencja Naukowa ENZYMOS - Enzymy w nauce i przemyśle, 11 maja 2023, Lublin.
 3. Szymczak M. 2022. FishBioTech – new food and modern technologies in food industry. Wystąpienie na konferencji online: Horizon Europe matchmaking event on Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. National Centre for Research and Development, Office in Brussels, 2 grudnia 2022.
 4. Szymczak M. 2022. Panel dyskusyjny nt.: Kierunki rozwoju technologii w krajowym przetwórstwie rybnym; sesja IV: Surowce i Innowacje Technologiczne. VIII Kongres Rybny, 4-5 października 2022, Gdynia. https://mir.gdynia.pl/8-kongres-rybny/
 5. Szymczak M. 2022. Astaksantyna – najlepszy naturalny przeciwutleniacz w przemyśle rybnym. Rynek, pozyskiwanie i zastosowanie. VIII Kongres Rybny, 4-5 października 2022, Gdynia.
 6. Szymczak M. 2022. Panel dyskusyjny nt.: Slow Food. Westpomeranian Greenfield - Zachodniopomorski Festiwal Smaków, 28 września 2022, Tarnowo, Łobez.https://festiwalsmakow2023.com/foto-relacja-edycja-2022/
 7. Kamiński P., Szymczak M., Sawicki T. 2021. Wpływ dyfuzji enzymów trawiennych do mięsa na dojrzewanie marynowanego śledzia. Środowisko – Zwierzę – Człowiek, Międzynarodowa konferencja naukowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 14 października 2021, Szczecin, p. 49-51.
 8. Szymczak M. 2021. Zastosowanie metody pH-shift w przemyśle rybnym. VII Kongres Rybny, Morski Instytut Rybacki, 29-30 września 2021, Gdynia. https://mir.gdynia.pl/7-kongres-rybny/
 9. Międzynarodowe Spotkania Biznesowe INDUSTRIAL BRIDGE 2019, 2021. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 27 November 2019.
 10. Szymczak M., Felisiak K., Szymczak B. 2019. Innowacje w technologii marynat rybnych. XXI Konferencja Przetwórców Ryb, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, 13-14 czerwca 2019, Kołobrzeg.
 11. Szymczak M., Dmytrów I., Felisiak K. 2019. Staże w sektorze przetwórstwa rybnego dla studentów. Oczekiwania branzy a oczekiwania studentów. XXI Konferencja Przetwórców Ryb, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, 13-14 czerwca 2019, Kołobrzeg.
 12. Szymczak M., Felisiak K., Szymczak B. 2019. Innowacje w technologii marynat rybnych. VI Kongres Rybny, Morski Instytut Rybacki, 28-29 marca 2019, Gdynia.
 13. Organizator, Seminarium chromatografii FPLC (Seminar of Fast Protein Liquid Chromatography), we współpracy z GE Healthcare Life Sciences USA, Szczecin 19 czerwca 2018, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. LINK 1 , Link 2
 14. Felisiak K., Szymczak M. 2018. Aktywność endo- i egzopeptydaz w wiosennym szprocie bałtyckim. Biotechnologia - problemy i wyzwania, Szczecin, 8 czerwca 2018, ISBN 978-83-7673-259-9, 52-56.
 15. Scientific committee of Food Section, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2018, İzmir/Turkey.
 16. Komitet organizacyjny - obsługa informatyczna podczas V International Session of Young Scientific Staff (XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej), 18-19 maja 2017 Szczecin, organizowana przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Szczeciński.
 17. Szaniawska D., Gabriel-Polrolniczak U., Cwirko K., Kramarczyk M., Szymczak M., Development of multi-stage ultrafiltration system for regeneration and reuse of spent brine from fish processing, 3rd International Conference on Desalination using Membrane Technology, 2-5.04.2017, Gran Canaria, Spain, [P2.29] .


 18. U. Gabriel-Półrolniczak, A. Szaniawska, K. Ćwirko, M. Szymczak. Multi-stage ultrafiltration of industrial waste brine from fish processing. Poster 1.34. XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 5-9 września 2016
 19. Cwirko K., Gabriel-Polrolniczak U., Szaniawska D., Szymczak M., Multi-stage filtration integrated ultrafiltration for industrial brine treatment and fish protein recovery, Book of Abstracts, [in:] 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 22-25 June 2015, Szczecin, Poland. Book of Abstracts. Eds. Krzysztof Lubkowski, Joanna Grzechulska-Damszel. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, Institute of Inorganic Technology and Environment Engineering. West Pomeranian University of Technology. 197-198, ISBN 978-83-7867-280-7.
 20. 4th International Maritime Congress - The explotation of marine resources.  Poland, Szczecin, 8-10 June 2014.
 21. Szymczak M., Tokarczyk G., Szymczak B., Domiszewski Z. 2015. Zmiany wskaźników chemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych po wędzeniu rozmrożonej siei (Coregonis clupeaformis) o obniżonej jakości. XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Żywność – Zdrowie – Przyszłość. Lublin 25-26 czerwca 2015: 71.
 22. Szymczak M., Kołakowski E. 2013. Lotne zasady amonowe w mięsie i w kąpieli podczas marynowania śledzi. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. Kraków 2-3 lipca 2013:44.
 23. Szymczak M., Szymczak B., Felisiak K. 2013. Wpływ rodzaju zalewy na jakość mięsa marynat śledziowych. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. Kraków 2-3 lipca 2013:43.
 24. Szymczak M., Tokarczyk G. 2012. Losses of nitrogen fractions from herring meat to brine during salting and marinating. BIT` 1st Annual Word Congress of SQ Foods-2012, Shenzhen, China, 1-3 November 2012:119.
 25. Szymczak M. 2012. Technologia a jakość marynat rybnych. Konferencja naukowa: Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Poznań 26-27.09.2012:50.
 26. Tokarczyk G., Szymczak M., Bienkiewicz G., Felisiak K., Krzywiński T. 2012. Zastosowanie preparatów transglutaminazy do poprawy mechanicznych właściwości surimi z ryb z rodziny nitecznikowatych (Nemipteridae). Konferencja naukowa: Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Poznań 26-27.09.2012:49.
 27. Szymczak M. 2012. Staż z RCiTT-em – od pomysłu do realizacji. Konferencja Nowe staże – nowe możliwości. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 22.06.2012.
 28. Kołakowski E., Szymczak M., Tymczyna A., 2005. Zmiany aminokwasów wolnych w mechanicznie odkostnionych odpadach pofiletowych z dorsza bałtyckiego poddanych łagodnej proteolizie enzymatycznej. Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa PAN, Szczecin 13-14.09.2005 (69).
 29. Kołakowska A., Kołakowski E., Szymczak M., Bienkiewicz G., Domiszewski Z., Bednarczyk B., 2005. Wpływ gotowania konwencjonalnego i mikrofalowego na wartość odżywczą pstrąga tęczowego. XXXVI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość": 150.