Problematyka badawcza

 1. Doskonalenie, intensyfikacja i optymalizacja procesu dojrzewania mięsa ryb podczas marynowania i solenia, w zakresie:
  • Dyfuzja (straty)  substancji azotowych z mięsa do kąpieli marynującej,
  • Wpływ czynników technologicznych na proces dojrzewania: obróbka wstępna, metoda utrwalania surowca, skład kąpieli, temperatura procesu, rodzaj zalewy smakowej,
  • Wpływ wybranych substancji na proces dojrzewania mięsa: rodzaj soli i kwasu, dodatek substancji słodzących, dodatek konserwantów, dodatek inhibitorów proteaz,
  • Wpływ czynników biologicznych na proces dojrzewania: gatunek śledzia, sezon połowu śledzia,
  • Azotowe wskaźniki jakości ryb marynowanych, solonych i świeżych.
 2. Występowanie katepsyn w kąpieli marynującej, na które składają się:
  • Udział proteaz aspartylowych,
  • Aktywność katepsyn we frakcji wolnej i w lizosomach,
  • Wpływ czynników biologicznych i technologicznych na dyfuzję katepsyn,
  • Odzyskiwanie, oczyszczanie i charakterystyka technologiczna preparatów katepsyn.
 3. Ponowne użycie kąpieli z aktywnymi katepsynami w procesie marynowania ryb morskich i słodkowodnych.
 4. Doskonalenie metod badawczych w zakresie izolacji i oznaczania aktywności katepsyn.
 5. Wykorzystanie proteaz trawiennych do poprawy dojrzewania mięsa marynat.
 6. Zastosowanie techniki strącania izoelektrycznego białek w przetwórstwie rybnym.
 7. Utrwalanie obranych krewetek i zagospodarowanie pancerzy.
 8. Zastosowanie surimi z ryb do otrzymywania żywności pochodzenia wodnego.
 9. Odzyskiwanie cennych związków z surowców ubocznych w przemyśle rybnym, wytwarzanie hydrolizatów, a następnie wzbogacanie żywności w składniki bioaktywne (np. biopeptydy) pochodzenia rybnego.
 10. Trwałość surowców i produktów rybnych, zmiany w surowcu rybnym podczas składowania chłodniczego i zamrażalniczego.
 11. Zastosowanie dodatków do żywności w przemyśle spożywczym.