Doświadczenie zawodowe

  • Profesor ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 2019 - obecnie
  • Adiunkt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 2009 - 2019
  • Asystent, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 2008 - 2009
  • Dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wpływ podstawowych czynników technologicznych na proces marynowania śledzia, 2004 - 2008
  • Mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Analiza składu aminokwasowego odbiałczanych ekstraktów mięsa pstrąga, 1999 - 2004

Rozprawa habilitacyjna


Występowanie endopeptydaz aspartylowych w kąpieli po marynowaniu śledzi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 15 lutego 2017

Rozprawa doktorska


Wpływ podstawowych czynników technologicznych na proces marynowania śledzia, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 17 grudnia 2008, promotor Prof. dr hab. Edward Kołakowski.

Rozprawa magisterska


Analiza składu aminokwasowego odbiałczonych ekstraktów mięsa pstrąga, Akademia Rolnicza w Szczecinie, czerwiec 2004, promotor Prof. dr hab. Edward Kołakowski.