11 czerwca 2017 roku rozdano prestiżowe nagrody naukowe w naszym regionie. W tym roku w dziedzinie nauk rolniczych Zachodniopomorskiego Nobla otrzymał dr hab. inż. Mariusz Szymczak z Katedry Technologii Żywności za osiągnięcia w badaniach nad doskonaleniem technologii przetwórstwa ryb.


obrazek


Nagrodzone badania dotyczą technologii żywności pochodzenia morskiego. Koncentrują się głównie na tych technologiach, w których wykorzystywana jest aktywność endogennych enzymów. W 2014 roku zostało odkryte występowanie 3 endogennych proteaz w kwaśnych solankach rybnych, tzw. kąpielach marynujących, gdzie zgodnie z powszechną opinią nie powinno ich tam być. Wykazano, że wręcz przeciwnie kąpiele te traktowane w przemyśle jako kłopotliwy odpad, są bogatym źródłem tych enzymów, które ze względu na swoje unikalne właściwości, czyli działanie w łagodnie kwaśnym środowisku i niskiej temperaturze mogą być wykorzystane w różnych przemysłach spożywczych. Po dokładnym scharakteryzowaniu tych enzymów opracowano metody ich izolacji i dodatkowej aktywacji z frakcji lizosomalnej z użyciem metod fizycznych, np. ultradźwiękami, co zgłoszono dodatkowo w formie patentu. Efektem jest również innowacyjna metoda produkcji nowych przetworów rybnych. Prace z najważniejszymi wynikami opublikowano w 2016 roku w kilku renomowanych czasopismach naukowych o sumarycznym IF ponad 8.


obrazek


obrazek


Reportaż wideo dostępny jest na <span>stronie TVP</span>.