Doświadczenie akademickie

 • Recenzent projektów w konkursie Awarding Grants for Innovative Projects dla Ministerstwa Nauki w Czarnogórze
 • Recenzent pracy doktorskiej autorstwa Maria Helbo Laub-Ekgreen, pt.: ”Optimization of pickled herring production - approaches for process and quality control” w National Food Institute, Technical University of Denmark, Lyngby, 13 września 2018, promotor: Prof. Flemming Jessen.
 • Wykład inauguracyjny „Proteazy z surowców ubocznych przemysłu rybnego” rozpoczynający rok akademicki 2017/2018, wykonany na zaproszenie Dziekana WNoZiR, 04.11.2017.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, od marca 2017.
 • Ekspert w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, 2016-2017 Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Członek Institute of Food Technologists (no. 01039573), Chicago, USA, od 2016.
 • Członek komisji bloku technologia żywności podczas etapu okręgowego XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Pyrzyce, 22 kwietnia 2016, nr powołania SDS-11/1303/2016.
 • Recenzent od 2015: Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (czasopismo z IF).
 • Opracowanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Przetwórca Ryb na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 12-13 marca 2015, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Recenzent projektów naukowych, od 2014 dla: NCBiR w programach: PBS, BIOSTRATEG, POIG, LIDER, POIG szybka ścieżka, jako Panel ekspert oraz ekspert wiodący,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Warszawa, od 2013.
 • Editorial Board Member, Review Editor od 2013: International Journal of Nutrition and Food Science, Science Publishing Group (USA).
 • Handling Editor od 2013: Journal of Coastal Development, OMICS Group.
 • Współopiekun Studenckiego Koła Naukowego Technologii Rybnej i Enzymów, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, od 2012.
 • Opiekun trzymiesięcznego stażu pracownika Działu Badań i Rozwoju z zakładu przetwórstwa surimi Lucky Union Foods Euro, Poland, 2011.
 • Webmaster strony internetowej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, 2010-2015.
 • Recenzent dla czasopism: 

  Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria
  Archives of Polish Fisheries
  Biosensors Journal
  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
  Food Chemistry
  Food Science and Technology International
  Innovative Food Science & Emerging Technologies
  International Journal of Nutrition and Food Science
  Journal of Aquatic Food Product Technology
  Journal of Coastal Development
  Journal of Food Process Engineering
  Journal of Food Quality
  Journal of Nutritional Health & Food Science
  Journal of the Science of Food and Agriculture
  Meat Science
  Membrane Water Treatment, An International Journal
  Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  PLOS
  Polish Journal of Food and Nutrition Sciences