1. Kierownik i wykonawca projektu, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Charakterystyka katepsyn dyfundujących z mięsa ryb do kąpieli marynującej, 2012/05/D/NZ9/02282 (2013–2017).
  2. Kierownik i wykonawca projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Inkubator Innowacyjności, Technologia wysokiej wydajności marynowania ryb, DS/1558/11/W11/POIG/ II/2014, podprojekt nr 10/II/2014 (2014-2015).
  3. Kierownik i wykonawca, projekt finansowany ze środków statutowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w ramach Badań Młodych Naukowców, 517-08-023-3925/17 (2012-2014).