• "Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności",  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 28 marca 2017, Szczecin.
 • "Skok po innowacyjność: biznes + nauka", Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 27 października 2016.
 • Szkolenie e-learningowe pt. „Korupcja w administracji publicznej”, 2016, Centralne Biuro Antykorupcyjne, nr certyfikatu P-00098/2016/00001538224.
 • Giełda kooperacyjna, „Skok po innowacyjność: biznes + nauka = fundusze UE dla Twojej Firmy”, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: indywidualne konsultacje przedsiębiorców z naukowcami, 13 października 2015, Koszalin.
 • „Design Thinking dla naukowców” Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 22 czerwca 2015, Szczecin.
 • "EURAXESS - narzędzie, z którego warto skorzystać. Horyzont 2020 - założenia i pierwsze konkursy." Centrum Transferu Technologii Morskich, 3 grudnia 2013, Szczecin.
 •  "Public Relations w nauce", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 13 listopada 2013, Szczecin.
 • „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 17 września 2013, Szczecin.
 •  "Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności", Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 4-8 luty 2013, Gdańsk + 22-26 kwietnia 2013, Mrągowo/Olsztyn.
 • "Inwestycje w nowe technologie - komercjalizacja wyników badań B+R", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 13 listopada 2012, Szzcecin.
 • Sympozjum „Protein Electrophoresis”, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25 października 2012, Poznań.
 • „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu” pt: Zasady wdrażania nowych technologii”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 5-7 września 2011, Szczecin.
 • „Patent na komercjalizację! Patent na wiedze w zakresie komercjalizacji prac badawczo – rozwojowych. Temat modułu: Technologia żywności”, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 26-27 luty 2009, Szczecin.
 • Tygodniowe szkolenie w oznaczaniu aminokwasów w produktach rybnych przy użyciu analizatora aminokwasów. Politechnika Łódzka, 12-16 grudnia 2002, Łódź.