Doświadczenie przemysłowe

  • ZGODA” sp. z o.o Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Artykułów Spożywczych, Kołobrzeg
    Staż naukowy w zakładzie produkującym marynaty śledziowe, grudzień 2013.

    Przeprowadzenie badań przedwdrożeniowych
    Technologii wysokiej wydajności marynowania ryb, 2014-2015.