Patenty

  • Sposób zwiększenia aktywności proteolitycznej w kąpieli pozostałej po marynowaniu śledzi, Szymczak M., zgłoszony 25.11.2015, nr własny 118-s-15;

  • Sposób oceny jakości marynowanego mięsa ryb, Szymczak M., nr zgłoszenia P.407665, zgłoszony 26.03.2014, Patent udzielony 20.10.2017, nr prawa wyłącznego PAT.228283
  • Technologia wysokiej wydajności marynowania ryb, Szymczak M., Szymczak B., projekt zgłoszony jako know-how, 20.03.2014;
    - technologia przedstawiona na European Seafood Exposition, 23-25 kwietnia 2013, Brussels, Belgium,
    - technologia sprzedana w polskim przemyśle rybnym.