1. Szymczak M., Felisiak K., Tokarczyk G., Szymczak B. 2019. The reuse of brine to enhance the ripening of marine and freshwater fish resistant to marinating. International Journal of Food Science & Technology, https://doi.org/10.1111/ijfs.14034. MNISW=25, IF=2.383
 2. Szymczak M., Felisiak K., Tokarczyk G. 2018. Technologia marynowania ryb - dzisiaj i jutro. Magazyn Przemysłu Rybnego, 6, 
 3. Szymczak M., Felisiak K., Szymczak B. 2018. Characteristics of herring marinated in reused brines after microfiltration. Journal of Food Science and Technology - Mysore, 55(11), 4395-4405, https://doi.org/10.1007/s13197-018-3343-3. MNISW=35, IF=1.797
 4. Felisiak K. and Szymczak M. 2018. Autodigestion and peptidases activity in low quality Baltic sprat (Sprattus sprattus balticus Schneider, 1908), Journal of Aquatic Food Product Technology, 27, 5, 619-626. MNISW=20, IF= 0.478.
 5. Brodalka P., Felisiak K., Szymczak M. 2018. Hydrolizaty białkowe jako źródło biologicznie aktywnych peptydów – otrzymywanie i zastosowanie w przemyśle spożywczym. Kosmos - Problemy Nauk Przyrodniczych, w druku. MNISW=12
 6. Szymczak M., Dominiczak A., Szymczak B. 2017. Metoda pH-shift. Odzyskiwanie białka z rybnych surowców ubocznych. Przemysł Spożywczy, 10, 24-27. MNISW=12


 7. Szymczak M. 2017. Recovery of cathepsins from marinating brine waste, International Journal of Food Science & Technology, 52, 1, 154-160, DOI: 10.1111/ijfs.13273. IF=2.383, MNiSW=25
 8. Szymczak M. 2017. Effect of technological factors on the activity and losses of cathepsins B, D and L during marinating of Atlantic and Baltic herrings, Journal of the Science of Food and Agriculture97(5):1488-1496. IF=2.379, MNiSW=35
 9. Szymczak M. 2016. Distribution of cathepsin D activity between lysosomes and a soluble fraction of marinating brine. Journal of Food Science, 81(8), E1966-E1970. IF=1.815, MNiSW=30
 10. Szymczak M., Szymczak B. 2016. Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie. Przemysł Spożywczy, 70(9), 39-42. MNISW=12
 11. Szymczak M., Lepczyński A. 2016. Occurrence of aspartyl proteases in brine after herring marinating. Food Chemistry, 194, 470–475. MNISW=40, IF=3.399
 12. Krzywiński T., Wianecki M., Tokarczyk G., Felisiak K., Szymczak M. 2016. Wpływ dodatku mięsa z płoci na jakość i trwałość przekąsek mączno-rybnych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(104), 101-116. MNISW=12
 13. Szymczak M., Kołakowski E. 2016. Total volatile basic nitrogen in meat and brine during marinating of herring. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(3), 373-387. MNISW=20, IF=0.688
 14. Szymczak M., Kołakowski E., Felisiak K. 2015. Effect of addition of different acetic acid concentrations on the quality of marinated herring. Journal of Aquatic Food Product Technology, 24(6), 566-581. MNISW=20, IF=0.688
 15. Szymczak B., Szymczak M., Sawicki W., Dąbrowski E. 2014. The effect of anthropopression on the presence of L. monocytogenes in soil, fruits and vegetables. Folia Microbiologica, 59(1), 23-29. MNISW=15, IF=0.791
 16. Szymczak M., Tokarczyk G. 2013. The effect of smoking of Lake Whitefish (Coregonus clupeaformis) of low quality and low suitability for technological processing on its sensory properties. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2(35):106-112. MNISW=4
 17. Szymczak M., Szymczak B., Koronkiewicz A., Felisiak K., Bednarek M. 2013. Effect of cover brine type on the quality of meat from herring marinades. Journal of Food Science, 78(4), 619-625. MNISW=35, IF= 1.658.
 18. Szymczak M., Kołakowski E. 2012. Losses of nitrogen fractions from herring to brine during marinating. Food Chemistry, 132(1), 237-243. MNISW=45, IF= 3.655
 19. Szymczak M., Kołakowski E., Felisiak K. 2012. Influence of salt concentration on properties of marinated meat from fresh and frozen herring (Clupea harengus L.). International Journal of Food Science and Technology, 47(2), 282–289. MNISW=27, IF= 1.259
 20. Tokarczyk G., Szymczak B., Szymczak M., Domiszewski Z. 2011. Zmiany wybranych wskaźników chemicznych i mikrobiologicznych w procesie ciepłego wędzenia rozmrożonej siei (Coregonis clupeaformis). Żywność. Jakość. Nauka. Technologia, 5(78), 119-131. MNISW=15, IF= 0.155
 21. Szymczak M. 2011. Comparison of physicochemical and sensory changes in fresh and frozen herring (Clupea harrengus L.) during marinating. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91: 68-74. MNISW=32, IF= 1.436
 22. Tokarczyk G., Kołakowski E., Bednarczyk B., Szymczak M., Przybylska S., Waliłko A., Lament K., Krzywiński T., Bienkiewicz G. 2010: Wpływ mrożenia na proces dojrzewania odgłowionego i patroszonego śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc. Zootech., 278 (14), 81-106. MNISW=6
 23. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., Stypko K., Krzywiński T., 2009. Wpływ stężenia soli na proces marynowania świeżego śledzia bałtyckiego. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 274(12), 63-74. MNISW=6
 24. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G., 2009. Dynamika procesu marynowania mięsa rozmrożonych śledzi bałtyckich i atlantyckich. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 272(11): 83-94. MNISW=6
 25. Szymczak M., Mierzwa M., Klimczak E., Kazimierczak A., 2008. Wpływ składu kąpieli na proces dojrzewania półproduktu marynat ze śledzia bałtyckiego (Clupea harengus L.). Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 5(260): 75-88. MNISW=4
 26. Iwanski R., Wianecki M., Mierzwa M., Szymczak M., Zieliński K., Stanisz P., Klinkosz D., Kłosowska E., Księżak E., Tubacka M. 2008. Wpływ temperatury przechowywania na teksturę i strukturę pieczywa. Folia Univ. Stetin. Scientia Alimentaria, 6 (262): 37-48. MNISW=4