1. Organizator, Seminarium chromatografii FPLC (Seminar of Fast Protein Liquid Chromatography), we współpracy z GE Healthcare Life Sciences USA, Szczecin 19 czerwca 2018, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 2. Felisiak K., Szymczak M. 2018. Aktywność endo- i egzopeptydaz w wiosennym szprocie bałtyckim. Biotechnologia - problemy i wyzwania, Szczecin, 8 czerwca 2018, ISBN 978-83-7673-259-9, 52-56.
 3. Scientific committee of Food Section, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2018, İzmir/Turkey.
 4. Komitet organizacyjny - obsługa informatyczna podczas V International Session of Young Scientific Staff (XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej), 18-19 maja 2017 Szczecin, organizowana przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Szczeciński.
 5. Szaniawska D., Gabriel-Polrolniczak U., Cwirko K., Kramarczyk M., Szymczak M., Development of multi-stage ultrafiltration system for regeneration and reuse of spent brine from fish processing, 3rd International Conference on Desalination using Membrane Technology, 2-5.04.2017, Gran Canaria, Spain, [P2.29] .


 6. U. Gabriel-Półrolniczak, A. Szaniawska, K. Ćwirko, M. Szymczak. Multi-stage ultrafiltration of industrial waste brine from fish processing. Poster 1.34. XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 5-9 września 2016
 7. Cwirko K., Gabriel-Polrolniczak U., Szaniawska D., Szymczak M., Multi-stage filtration integrated ultrafiltration for industrial brine treatment and fish protein recovery, Book of Abstracts, [in:] 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 22-25 June 2015, Szczecin, Poland. Book of Abstracts. Eds. Krzysztof Lubkowski, Joanna Grzechulska-Damszel. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, Institute of Inorganic Technology and Environment Engineering. West Pomeranian University of Technology. 197-198, ISBN 978-83-7867-280-7.
 8. 4th International Maritime Congress - The explotation of marine resources.  Poland, Szczecin, 8-10 June 2014.
 9. Szymczak M., Tokarczyk G., Szymczak B., Domiszewski Z. 2015. Zmiany wskaźników chemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych po wędzeniu rozmrożonej siei (Coregonis clupeaformis) o obniżonej jakości. XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Żywność – Zdrowie – Przyszłość. Lublin 25-26 czerwca 2015: 71.
 10. Szymczak M., Kołakowski E. 2013. Lotne zasady amonowe w mięsie i w kąpieli podczas marynowania śledzi. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. Kraków 2-3 lipca 2013:44.
 11. Szymczak M., Szymczak B., Felisiak K. 2013. Wpływ rodzaju zalewy na jakość mięsa marynat śledziowych. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. Kraków 2-3 lipca 2013:43.
 12. Szymczak M., Tokarczyk G. 2012. Losses of nitrogen fractions from herring meat to brine during salting and marinating. BIT` 1st Annual Word Congress of SQ Foods-2012, Shenzhen, China, 1-3 November 2012:119.
 13. Szymczak M. 2012. Technologia a jakość marynat rybnych. Konferencja naukowa: Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Poznań 26-27.09.2012:50.
 14. Tokarczyk G., Szymczak M., Bienkiewicz G., Felisiak K., Krzywiński T. 2012. Zastosowanie preparatów transglutaminazy do poprawy mechanicznych właściwości surimi z ryb z rodziny nitecznikowatych (Nemipteridae). Konferencja naukowa: Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Poznań 26-27.09.2012:49.
 15. Szymczak M. 2012. Staż z RCiTT-em – od pomysłu do realizacji. Konferencja Nowe staże – nowe możliwości. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 22.06.2012.
 16. Kołakowski E., Szymczak M., Tymczyna A., 2005. Zmiany aminokwasów wolnych w mechanicznie odkostnionych odpadach pofiletowych z dorsza bałtyckiego poddanych łagodnej proteolizie enzymatycznej. Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa PAN, Szczecin 13-14.09.2005 (69).
 17. Kołakowska A., Kołakowski E., Szymczak M., Bienkiewicz G., Domiszewski Z., Bednarczyk B., 2005. Wpływ gotowania konwencjonalnego i mikrofalowego na wartość odżywczą pstrąga tęczowego. XXXVI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość": 150.