Ocena jakości marynowanych filetów w oleju z cebulką (wiejskie), ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia przyczyny brunatnienia powierzchni filetów, Tokarczyk G., Szymczak M., Felisiak K., Przybylska S., Bednarczyk B., Ekspertyza nr wew. 515-08-023-2241-06/15, na zlecenie Przetwórstwo Ryb-Warzyw Piątek Sp. J., ul. Piaskowa 12, 64-212 Siedlec, 14.02.2012.


Oceny jakości mrożonego surowca rybnego (sieja patroszona z głową - Coregonus clupeaformis), ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia przyczyny pożółknięcia i wysuszenia głów i brzuszków surowca, Szymczak M., Tokarczyk G., Ekspertyzę nr 515-08-023-2191-06/15 opracowano na wniosek Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o. o. w Poznaniu – nr zlecenia ICS ref: RS13310/AN (SC-EJA), lipiec 2011.


Oznaczenie zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów ogółem oraz wartości energetycznej w produktach mięsnych przeznaczonych na eksport, Szymczak M., Bednarczyk B. 515-08-022-1606-06/15 - 515-08-022-1645-06/15, na zlecenie Kamil Sp. Z o o , ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin.