Problematyka badawcza

  • technologia marynowania i solenia ryb,
  • właściwości, oczyszczanie i wykorzystanie enzymów proteolitycznych, szczególnie katepsyns,
  • surowce uboczne w przemyśle rybnym,
  • analiza białek i produktów ich hydrolizy,
  • trwałość surowców i produktów rybnych,
  • zmiany w surowcu rybnym podczas składowania chłodniczego i zamrażalniczego,