• Nagroda Rektora ZUT trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2019 roku.
  • Nagroda Rektora ZUT pierwszego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2018 roku.
  • Nagroda Rektora ZUT pierwszego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2016 roku.
  • Zachodniopomorski Nobel  2016, w dziedzinie nauk rolniczych za osiągnięcia w badaniach nad doskonaleniem technologii przetwórstwa ryb.
  • Nagroda Rektora ZUT pierwszego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2013 roku.
  • Nagroda Rektora ZUT drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2011 roku.
  • Indywidualne roczne stypendium od Pro-Rektora ZUT za osiągnięcia naukowe, z przeznaczeniem na kontynuowanie badań, 2011.